Ваш емоційний інтелект EQ

img

Методика призначена для виявлення здібності особистості розуміти взаємовідносини, що проявляються через емоції та керувати своєю емоційною сферою на основі прийняття рішень. Вона складається з 30 тверджень і містить п'ять шкал:

  • Емоційна обізнаність
  • Здатність керувати своїми емоціями
  • Самомотивація
  • Емпатія
  • Розпізнавання емоцій інших людей.

 

ІНСТРУКЦІЯ

Нижче наведені твердження, що відображають різні життєві ситуації. Уважно прочитайте кожне з них та висловіть своє ставлення:

абсолютно не згоден -3 бали

в основному не згоден -2 бали

частково не згоден -1 бал

частково згоден +1 бал

в основному згоден +2 бали

повністю згоден +3 бали